web analytics

การใช้งานโต๊ะอย่างเหมาะสม และการดูแลโต๊ะนักเรียน

Share Button

แม้ว่าเรามักจะคุ้นเคยกับโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนในแบบที่เราเรียนมา หรือเติบโตมา แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้น โต๊ะนักเรียนนั้นมีอยู่หลายแบบ และผลิตมาจากวัสดุที่แตกต่างกันออกไป มีหลายวัสดุที่ถูกนำมาใช้ผลิตโต๊ะนักเรียน ซึ่งจะต้องเลือกที่มีคุณภาพ และเลือกอย่างเหมาะสม

โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ที่เราพบเห็นได้ง่าย และโดยทั่วไปใช้กันอยู่ตามสถานศึกษาก็คือ โต๊ะไม้ เป็นที่เราใช้กันมาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ลักษณะเป็นโต๊ะเดี่ยว และมีชั้นเก็บของใต้โต๊ะ ในการผลิตนั้น จะเน้นความแข็งแรงทนทาน และมีขนาดที่เหมาะกับนักเรียนในแต่ละช่วงวัย จึงผลิตออกมาเป็น 3 ความสูง
อีกประเภทหนึ่งของโต๊ะเก้าอี้นักเรียนที่เราอาจเคยเห็น และเคยได้ใช้งานเมื่อวัยเรียนก็คือโต๊ะเหล็กพับ ที่นิยมใช้ในห้องที่ต้องนั่งเรียนกันเป็นกลุ่มของระดับชั้นมัธยมศึกษา เช่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ ห้องเรียนคหกรรม เป็นต้น
การเลือกโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ที่จะต้องใส่ใจ เลือกประเภทให้เหมาะสมกับการเรียนของเด็กนักเรียน และคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยเป็นสำคัญด้วย นอกจากนี้ ก็ยังต้องมีการดูแลทำความสะอาดอย่างเหมาะสมด้วย
โต๊ะเก้าอี้นักเรียน เป็นสมบัติของโรงเรียน แต่นักเรียนอาจละเลยในการดูแลและรักษาไปได้ เราควรที่จะต้องดูแลรักษาโต๊ะนักเรียนที่เราใช้งานอย่างดี รวมถึงสมบัติของโรงเรียนอื่นๆ ด้วย
โต๊ะนักเรียนที่ทำจากไม้ แม้ว่าจะมีความทนทาน แต่ก็อาจเกิดความเสียหายได้เช่นกัน ดังนั้น นักเรียนจึงต้องมีส่วนในการช่วยกันดูแลรักษา  หลีกเลี่ยงโต๊ะจากการถูกต้องแสงแดด ถูกฝนสาด ระมัดระวังในการรับประทานอาหารที่โต๊ะนักเรียน และไม่ตั้งใจขีดเขียน หรือทำลายทรัพย์สินของโรงเรียน ทั้งที่ทำไปด้วยความสนุกสนาน และความคึกคะนอง รวมถึงไม่ควรขึ้นไปนั่งหรือเล่นกันบนโต๊ะ
นอกจากการใช้งานอย่างเห็นคุณค่า ก็จะต้องทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนอย่างถูกต้องด้วย โดยเฉพาะโต๊ะไม้ ซึ่งอาจเกิดเชื้อราได้ หากโต๊ะเปียกน้ำ ให้รีบเช็ดออกในทันที และหากเป็นคราบเป็นดวง สามารถใช้ผ้าชุบน้ำส้มสายชูผสมน้ำสบู่อ่อนๆ นำมาเช็ดได้ จากนั้นเช็ดด้วยผ้าแห้งอีกครั้ง และปล่อยทิ้งไว้จนแห้งสนิท และในส่วนของรอยเชื่อมต่างๆ ที่เป็นเหล็ก ก็ควรเอาใจใส่ ระวังอย่าให้เปียก และหมั่นทำความสะอาดตามระยะเวลาที่เหมาะสม
ครูควรจัดให้มีเวลาในการทำความสะอาดห้อง อาคาร และโต๊ะเก้าอี้นักเรียนทุกเดือนหรือทุกไตรมาสตามความเหมาะสม เพื่อให้โต๊ะเก้าอี้นักเรียนใช้งานไปได้อีกยาวนาน และเหมือนใหม่อยู่เสมอ

Author: admin

Share This Post On