web analytics

ประโยชน์ สมุนไพรไทย ใกล้ตัว อย่างมะกอก

Share Button

ประเทศไทยของเราเนื่องจากเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้มีพืชสมุนไพรขึ้นอยู่มากมายหลากหลายชนิด แถมยังมีสรรพคุณ ในการใช้ในการเป็นอาหาร หรือว่ายารักษาโรคอีกต่างหาก
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ นั้นทำให้เราเองสามารถที่จะหาวิธีการเลือกใช้สมุนไพรในการรักษาโรค ได้มากมาย อีกทั้งภูมิปัญญาที่สั่งสมมานานมากมายและกลาย ถือเป็นศาสตร์ที่ล้ำลึกและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ลูกหลานอย่างเราควรที่จะทำการศึกษาต่อให้นานแต่แม้นว่าสมุนไพรไทยของเรานั้นจะมีประโยชน์มากมายมหาศาลแบบที่บอกก็ตามแต่ในเรื่องของการใช้จะต้องมีความ ระมัดระวังเป็นอย่างมากการที่จะตัดสิน ใจว่าใช้สมุนไพรชนิดใด ต้องแน่ใจว่าใช้สมุนไพรนั้นรักษาถูกต้องหรือไม่ หรือว่าสมุนไพรที่นำมาใช้นั้นถูกต้อง  ตัวอย่างจากบริษัทบางบริษัทที่มีการวิจัยพัฒนาด้วยการใช้สมุนไพรไทยไปสกัดเป็นอาหารบำรุงร่างกายอย่าง หมอเส็ง ก็มีนะมาดูตัวอย่างของพืชสมุนไทย ใกล้ตัวของเราอย่างมะกอก กันดีกว่าว่ามีประโยชน์อะไรกันบ้าง

สรรพคุณของมะกอก นับว่าเป็นสมุนไพรไทยที่มีค่ามากในการนำมาใช้ประโยชน์ได้ ทั้งในการนำมารักษาโรคหรือว่านำมาใช้ประโยชน์ในการที่เราจะนำมาบำรุงรักษาร่างกาย  โดยส่วนประกอบของมะกอกสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้ดังต่อไปนี้

1. ส่วนของเปลือกต้นมะกอก เมื่อนำมาต้มในการที่เป็นสมุนไพร ให้รสฝาดเย็นเปรี้ยว คล้ายกับการรับประทานผลนั้นเอง เมื่อนำมาต้นแล้วนำมารับประทานนั้นจะมีสรรพคุณบำรุงร่างกาย สามารถที่จะช่วยในการแก้ร้อนใน แก้กระหายน้ำ แก้อาการเจ็บคอ ทำให้ลำคอชุ่ม แก้ท้องเสีย ท้องอืด ได้อีกด้วย
2. ส่วนของใบมะกอก ให้มีรสฝาดเปรียว นิยมนำมาเป็นกินแกล้มในการที่จะรับประทานอาหาร แต่เมื่อนำมาปรุงยานั้นจะมีสรรพคุณบำรุงร่างกาย แก้ร้อนในและกระหายน้ำได้ เช่นเดียวกัน สำหรับคนที่กำลังมีปัญหาในเรื่องของเสียนั้นก็สามารถที่จะนำมารับประทานแก้ปัญหานี้ได้
3. ส่วนของผลมะกอก ให้รสชาติออกเปรี้ยวอมหวานเมื่อนำมารับประทานปกติ แต่เมื่อนำมาใช้ในการปรุงเป็นยาสมุนไพรนั้นจะให้ สรรพคุณบำรุงร่างกาย คนที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลเซียม สามารถที่จะนำมารับประทานได้เป็นอย่างดี
4. ส่วนของเนื้อมะกอก ให้รสเปรี้ยว มีสรรพคุณในการปรุงยาคือ สามารถที่จะช่วยอาการท้องไส้พิษปกติได้
5. ส่วนของรากมะกอก มีรสฝาดเย็น สรรพคุณในการนำมาเป็นสมุนไพรคือ สามารถที่จะ ช่วยทำให้ชุ่มคอ ช่วยขับปัสสาวะได้

Author: admin

Share This Post On