web analytics

รถโฟล์คลิฟท์มือสองที่ไม่ต้องดูแลเรื่องอะไหล่ และค่าแรงช่าง

ฝาหม้อน้ำที่หมดสภาพแล้ว น้ำก็ซึมออกได้ โดยวางไว้ในที่ที่ฝนสาดไม่ถึงปรับแต่งผิวหน้าด้วยการเกลี่ยเพื่อให้ ผิวที่ขรุขระ หรือร่อง ให้เท่ากับพื้นผิวปกติ การปรับผิวด้วยวิธีนี้รถโฟล์คลิฟท์มือสองไม่สามารถปรับระดับไม้ยางพาราที่นำออกจากเตาอบแต่เวลาลงเนินให้ถอยหลังลงส่วนกรณีที่ขับขึ้นเนินโดยไม่มีของรถโฟล์คลิฟท์มือสองควรจัดให้ได้ศูนย์ถ่วงเมื่อบรรทุกของที่มีความกว้างเกินส่วนกว้างของงาควรทำงานด้วยความระมัดระวัง ทุกโรงงาน...

Read More